logo
 
 

Disclaimer

Disclaimer voor www.panca-asas.nl

Pencak Silat Panca Asas, hierna te noemen Panca Asas, verleent u hierbij toegang tot www.panca-asas.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Panca Asas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.panca-asas.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Panca Asas.

Beperkte aansprakelijkheid

Panca Asas spant zich in om de inhoud van www.panca-asas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.panca-asas.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Panca Asas.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.panca-asas.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.panca-asas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Panca Asas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Panca Asas.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Panca Asas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Willekeurige foto

Nieuwste foto

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Juljan van Dijken 

( 06-43294683 )

facebook-logo
U bevindt zich hier:
    

© Pencak Silat Panca Asas